Рада громадських експертиз

Висновок до законопроекту 2275а

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання зобов'язань експедиторами

Повідомити про ризики
Дата реєстрації
03.07.2015
Суб’єкт права законодавчої ініціативи
Кужель Олександра Володимирівна
Головний комітет
Комітет з питань транспорту
Висновок
Негативний

Опис законопроекту

Законопроектом пропонується шляхом внесення змін до Законів України «Про транспортно-експедиторську діяльність», «Про автомобільний транспорт» та Кодексу України про адміністративні порушення, посилити відповідальність суб’єктів господарювання, які надають транспортно-експедиційні послуги на автомобільному транспорті щодо свої зобов’язань перед перевізниками.

Законопроектом пропонується центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті (Держтрансінспекція Міністерства інфраструктури України) здійснювати ведення та оприлюднення на офіційному веб-сайті переліку експедиторів, що надають транспортно-експедиторські послуги.

Для включення до переліку експедиторна підтвердження здатності виконувати свої господарські зобов’язання повинен надати фінансову звітність або документи, що підтверджують наявність основних засобів, необтяжених зобов’язаннями, оборотних та фінансових активів на суму 50000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 тис. грн.)

За пропозицією автору законопроекту транспортно-експедиторські послуги на автомобільному транспорті не можуть надаватися суб’єктами господарювання, які не включені до вищезгаданого переліку.

Також пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні порушення статтею 16417 «Порушення порядку провадження господарської діяльності з надання транспортно-експедиторських послуг», де ввести норму, що провадження господарської діяльності з надання транспортно-експедиторських послуг без внесення у перелік експедиторів, що надають транспортно-експедиторські послуги на автомобільному транспорті, тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторні такі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, тягне за собою накладення штрафу у розмірі від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зауваження

У законопроекті має місце створення надмірних обтяжень для суб’єктів господарської діяльності, що значно ускладнюють їх доступ до матеріальних або нематеріальних благ і цінностей, перешкоджають реалізації суб’єктивних прав і законних інтересів, створюючи тим самим умови для здійснення корупційних дій і виникнення корупціогенних відносин.

Створення «на офіційному веб-сайті переліку експедиторів, що надають транспортно-експедиторські послуги на автомобільному транспорті» по своїй суті є прихованим ліцензуванням такої діяльності. При цьому механізм створення, ведення та підтримування такого переліку відсутній.

Механізм включення експедиторів до такого переліку прописаний нечітко і створює потенційну можливість виникнення корупціогенних відносин, коли фінансова звітність або документи одних суб’єктів господарювання можуть бути визнані, такими що відповідає необхідним умовам, а інших, при рівних початкових умовах, відповідно такими, що не відповідають.

Не зрозумілий термін, за який при наявності усіх відповідних документів суб’єкт господарювання повинен бути занесений до переліку експедиторів, а також не врахована відповідальність Держтрансінспекції за затягування такого процесу, що знову ж створює потенційні умови для отримання неправомірної вигоди, коли одним суб’єктам господарювання будуть встановлюватися «прискорені» терміни занесення до переліку, а іншим навпаки затягуватися.

У законопроекті ніяк не врахована процедура виключення транспортно-експедиторської компанії з вищезгаданого переліку або навіть внесення змін до такого реєстру.

Запровадження норми, при якій основною умовою включення до переліку є наявність основних засобів, необтяжених зобов’язаннями, оборотних та фінансових активів на суму 50000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян просто унеможливлює займання наданням транспортно-експедиційних послуг новостворених компаній та значно обмежує кількість уже існуючих, штучно залишаючи на цьому ринку тільки крупні та давно працюючі.

Враховуючи вищевикладене та з метою усунення корупціогенних факторів даний законопроект доцільно відхилити.

Довідка

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту: «необхідність прийняття законопроекту викликана численними зверненнями суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у галузі вантажних автоперевезень, стосовно невиконання експедиторськими компаніями обов’язків щодо сплати коштів перевізникам за надані послуги з перевезення вантажів та, як наслідок, неможливість сплати перевізниками податків до бюджетів усіх рівнів».

Однак в ході особистого спілкування з автомобільними перевізниками зазначався той момент, що факти не розрахунків експедиторів з перевізниками, звичайно, мають місце на ринку надання транспортно-експедиційних послуг, але говорити про їх масовість, наразі, не коректно.

Прохання проаналізувати законопроект №2275а були направленні до основних зацікавлених сторін – операторів цього ринку.

Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України (АсМАП) у своєму листі повідомляє, що повністю підтримує законопроект №2275а.

Одночасно АсМАП України висловлює слушну думку, що законодавчо встановлене підтвердження стабільного фінансового становища діяльності експедиторів врегулювало б існуючий конфлікт між ними та перевізниками та забезпечило погашення заборгованості за виконанні перевезення. Дискусійним виглядає питання, чи містить власне законопроект №2275а такий механізм підтвердження стабільного фінансового становища, адже саме по собі перебування експедитора у переліку Держтрансінспекції зовсім не гарантує перевізника від не розрахунків за наданні послуги.

Асоціація міжнародних експедиторів України (АМЕУ) у своїй відповіді навпаки зазначає про недоцільність впровадження переліку експедиторів, що надають транспортно-експедиторські послуги на автомобільному транспорті.

АМЕУ зазначає, що на їх думку, положення законопроекту №2275а є прямим втручанням держави у господарські відносини, оскільки обмежують суб’єктів господарювання у виборі суб’єкта для взаємних правовідносин, виключним переліком, що суперечить основним засадам господарської діяльності.

Також АМЕУ звертає увагу на відсутність у законопроекті №2275а механізму удосконалення виконання зобов’язань експедиторами.

У кінцевому підсумку АМЕУ робить висновок про недоцільність та неефективність прийняття проекту закону №2275а.

 

 

Ми у соцмережах
Завжди відкриті до
питань та пропозицій
+3 896 565 6565 hello@izi.com.ua